OG: قابلیت ساخت نفت نپخته ایران به درجه در گذشته اجتناب کرده اند تحریم رسیده است


OG: ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح قبل از تحریم رسیده است

وزیر نفت اظهار داشت: پیش اجتناب کرده اند تحریم ها قابلیت حال ساخت نفت از سه.۸ میلیون بشکه در روز فراتر گذشت بود.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند وزارت نفت، جواد اوجی کسب اطلاعات در مورد قابلیت‌های ساخت نفت نپخته ایران اظهار داشت: همراه خود انجام اقدامات کارآمد در میادین نفتی ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی، حفر چاه‌های جدید، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم چاه‌ها، دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی تأسیسات، امکانات مخلوط‌آوری نفت، ساخت نفت پیش اجتناب کرده اند این. محدودیت قابلیت حال ساخت بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون بشکه یعنی مشکلی همراه خود کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت نداریم.


وی افزود: در بخش بنزین نیز همراه خود بهتر از اقدامات نمایندگی سراسری نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ایران در فصل زمستان، بیشترین کمیت درو کردن بنزین اجتناب کرده اند نمایندگی مشترک پارس جنوبی ۷۰۵ میلیون متر تاس در روز {بوده است}.


وزیر نفت در خصوص توضیحات افزایش کالا نفت اظهار داشت: نیاز مقاوم، ایجاد خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار جدید، بازاریابی مقاوم، استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های مختلف در قراردادهای نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ویژه {در این} بخش، {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی.” به ارقام بالاتری رسیده است.


OG در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه وزارت نفت این سیستم ای در بازار اصولاً نفت دارد، اظهار داشت: مطمئنا، پتانسیل صادرات نفت به طور قابل توجهی میعانات گازی در سال قبلی کم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود امتحان شده همکاران {در این} بخش، همراه خود ارقام بهتر در ۱۴۰۱. در زمینه صادرات نفت. نفت نپخته، میعانات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی را بدست آمده کنید.


وی ادای احترام به شد: در امروز در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین اجلاس وزیران ائتلاف اوپک (گروه کشورهای صادرکننده نفت اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک)، اعضا هماهنگی کردند کدام ممکن است به انتخاب ماه قبلی پایبند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت روزانه ۴۳۲ هزار بشکه نفت را در اول ماه مه انجام دهند. “


وزیر نفت افزود: همراه خود ملاحظه به رقم تصمیم گیری شده برای ماه قبلی، افزایش ۳۲ هزار بشکه ای در روز اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضا همراه خود این انتخاب موافقت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اعضای اوپک پلاس نظارت دقیقی بر وضعیت جهانی داشته باشند. وضعیت بازار نفت».


OG اظهار داشت: “فشار های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در مناطق نفت خیز جهان اولویت هایی را تحمیل کرده است، با این حال افزایش قیمت نفت توسط مشاوران اوپ سی پلاس نظارت تبدیل می شود.”


وی در خصوص اجرای فاز دوم چالش مخزن ذخیره شوریجه اظهار داشت: فاز اول ذخیره سازی بنزین خالص در میدان خانگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن شوریجه ۱۰ سال پیش تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۰ سال اجتناب کرده اند مقامات سیزدهم، عملیات ذخیره سازی بنزین خالص در جاری انجام است. در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن قابلیت ذخیره سازی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان نمایندگی های تولیدی خانه اجتناب کرده اند جمله پیمانکار ماپانا ۲ برابر ممکن است.


وزیر نفت اظهار داشت: تمایز فاز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینجا است کدام ممکن است در فاز اول توربوشارژر اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند ملت تامین می شد با این حال در فاز دوم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان تولیدکنندگان خانه توربوشارژرهای ۳۳۰ باری در موجود در ملت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شد. برای اولین بار استفاده ممکن است.


OG اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اولویت ها با اشاره به گازرسانی به شمال شرق در هشت ماهه فصل از گرما، می توانیم روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون مترمکعب بنزین در مخزن شوریجه ذخیره کنیم کدام ممکن است در کل فصل ۴۰ میلیون مترمکعب در روز بنزین ساخت تبدیل می شود. ۴ ماه اجتناب کرده اند فصل سرما، در استان های مرکزی، جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی {خواهد بود}.


وی ادای احترام به شد: توربوشارژرهای ۳۳۰ باری توسط نمایندگی های اطلاعات بنیان ملت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شد.


انتهای پیام/