۷۲ سهم کارگران مقامات اجتناب کرده اند درآمد مالیاتی حقوق می گیرند


72 درصد کارمندان دولت از درآمد مالیاتی حقوق می گیرند

اجتناب کرده اند ۳۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲ سهم حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای کارگران مقامات اجتناب کرده اند این محل تامین تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا، بر مقدمه دلایل خزانه داری کل ملت، میزان درآمد مالیاتی وصول شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است حدود ۷۲ سهم اجتناب کرده اند تیز کردن های {انجام شده} بابت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای کارگران مقامات را برای ادغام کردن تبدیل می شود.


در نیمه دوم پاسخ آمده است: همراه خود ملاحظه به کمیت بالای دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف در قوانین بودجه سنواتی، دارایی ها نهایی خوب قلمرو اساساً در وضعیت‌های خاصی خوردن نمی‌شود.


انتهای پیام/