۷ اشتباه طراحی سایت که به سئو سایت آسیب می رساند
این مقاله یک لیست کامل نیست، اما اگر می خواهید یک وب سایت سودآور بسازید، نقطه شروع بسیار خوبی برای ساخت یک سایت پر بازدید و درآمد بالا است، اکثر شرکت ها تلاش می کنند، اما گاهی اوقات اشتباهات ساده آن را بی سود می کند. من به فعالیت آنها تبدیل می شوم.