۴۶۰۰ خودروی متجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفی در نوروز توقیف شد


4600 خودروی متجاوز و تصادفی در نوروز توقیف شد

رئیس پلیس راه اجتناب کرده اند توقیف ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تجهیزات خودروی معترض را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه خیز در تعدادی از دیروز خبر داد.


به گزارش ایلنا، سید کمال هادیان فر ذکر شد: در تعدادی از دیروز ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تجهیزات خودروی معترض را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه خیز توقیف شده است.


وی همراه خود تاکید بر امنیت خودرو به طور قابل توجهی ایربگ ها، افزود: خودروی داناپلاسی کدام ممکن است دیروز در گیلان در بزرگراه رشت به تهران دچار سانحه شد، همراه خود وجود جراحات قابل توجه در نیمه جلویی ایربگ ها باز نشد.

رئیس پلیس راهور در یکپارچه ذکر شد: در مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود حضور رئیس جمهور برگزار شد، موضوع امنیت خودروها به صورت قابل توجه مطرح شد. ما قصد داریم گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های خودروسازی را در یک واحد مونتاژ کروی هم آوریم به همان اندازه با اشاره به امتیازات امنیت بحث کنیم.

هادیانفر ذکر شد: اجتناب کرده اند تذکر امنیتی مبانی ما خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ۸۵ امتیازی مدون است با این حال نکته بی نظیر نظارت ضعیف بر موضوع است.


انتهای پیام/