۴ میلیارد ریال جریمه نگهداری کالای قاچاق در ۴ محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری


4 میلیارد ریال جریمه نگهداری کالای قاچاق در چهار محال و بختیاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اجتناب کرده اند جریمه ۴ میلیارد ریالی برای نگهداری کالای قاچاق خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت قوانین مجازات اسلامی، محمدرضا عمرون اظهار داشت: ماموران یگان صنفی محموله بزرگی اجتناب کرده اند البسه را به ظن قاچاق اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشی را برای معامله با به جرائم دولتی کشتی کردند. .


مدیرکل دادگستری استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در یکپارچه اظهار داشت: پرونده برای معامله با به بخش اول کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند معامله با، همراه خود ملاحظه به محتوای پرونده، اتهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۰ میلیون ریال به متهم صنوبر شد. . جدا از ضبط کالا. واقعا خوبه


انتهای پیام/