یک سویه جدید بسیار مسری از Omicron در چین شناسایی شده است
یک سویه جدید و بسیار مسری کووید-۱۹ به نام سویه BA.5.1.7 که منجر به عفونت های متعدد می شود، برای اولین بار در شهر شائوگان، استان گوانگدونگ در جنوب چین شناسایی شد. این اولین بار است که این گونه جدید ویروس کرونا در سرزمین اصلی چین شناسایی می شود.