یکی از اعضای دفتر رهبر انقلاب از علم الهادی به شدت انتقاد کرد


یکی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری در توئیتی خطاب به امام جمعه مشهد نوشت.

مهدی فدائی در توییتی نوشت: جناب علم الهادی! مهم نیست سیاستمداران منحط آمریکا چه نگاهی به زنان ما دارند، حتی اگر متأسفانه بی حجاب باشند، مهم نگاه امثال شماست. یادآور می شوم که مقام معظم رهبری ائمه جمعه را به رفتار پدرانه با «همه» توصیه کردند و چندین بار تکرار کردند.

سید احمد علم‌هادی در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه مشهد گفت: کسانی که برای رضایت آمریکا روسری برمی‌دارند و حجاب را آشکار می‌کنند، بدانند که آمریکا به چشم همان فاحشه‌های کودتای ۲۸ مرداد به آنها نگاه می‌کند. . آیا حاضرید برای جلب رضایت آمریکا از عفت خود دست بکشید؟