گفتگوی تلفنی محمود عباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر


گفتگوی تلفنی محمود عباس و امیر قطر

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر در تماسی تلفنی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها وحشیانه تجار اسرائیلی به فلسطینیان در سرزمین های اشغالی گفتگو کردند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} فلسطین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در تماسی تلفنی فینال تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها وحشیانه خرده فروشان اسرائیلی به فلسطینیان در اراضی اشغالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.


امیر قطر همراه خود ردیابی به فشار ها در سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات ناشی اجتناب کرده اند نبرد های جاری، بر آمادگی کشورش برای حاضر هرگونه کمک به فلسطینی ها تاکید کرد.


محمود عباس همراه خود تشکر اجتناب کرده اند سازمانی امیر قطر به موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر خطرات وضعیت کنونی در سرزمین های اشغالی ذکر شد: شرایط کنونی رهبران فلسطین را مجبور به برگزاری کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری های مهم می تنبل.


بر مقدمه این گزارش، اسماعیل هنیه، رئیس محل کار سیاسی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر قطر نیز روز پنجشنبه تلفنی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات در سرزمین های اشغالی گفتگو کردند.
انتهای پیام/