گزارش نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان از درگیری های امروز هیرمند


گزارش نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان از درگیری های امروز هیرمند

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: پس از درگیری امروز در منطقه هیرمد، نشستی با حضور نماینده جمهوری اسلامی و وزارت دفاع دولت موقت افغانستان برگزار شد.


به گزارش ایلنا، حسن کاظمی قمی در توییتر خود نوشت: پس از درگیری امروز در منطقه هیرمند، جلسه ای با حضور نماینده جمهوری اسلامی و وزارت دفاع دولت موقت افغانستان برگزار شد.


و ادامه داد: وزارت دفاع دولت فعلی در تماسی با نیروهای مرزبانی این کشور، پرهیز از درگیری و تشکیل کمیته مشترک برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی را مطرح کرد.


انتهای پیام/