گروه ملل آرزو کرد تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد حمام خون ساکنان اوکراینی شد


سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام شهروندان اوکراینی شد

رئیس اداره سیاسی گروه ملل متحد آرزو کرد تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب یک دسته کامل ساختمان مسکونی، دانشکده، بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری زیرساخت‌های مدنی در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی افسران شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند یورونیوز، «رزماری دی کارلو» رئیس دپارتمان سیاسی گروه ملل متحد آرزو کرد تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب یک دسته کامل ساختمان مسکونی، دانشکده، بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری زیرساخت های مدنی در اوکراین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران را دستگیر کرد. به فرماندهی


معاون دبیرکل گروه ملل متحد روز پنجشنبه در شورای ایمنی ذکر شد: «قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جلوگیری اجتناب کرده اند حمله ها مستقیم به غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین ایمنی اجتناب کرده اند آنها در عملیات‌های نیروی دریایی فوق العاده مشخص است».


وی علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند حمله ها روزانه کدام ممکن است شهرهای اوکراین را هدف قرار می دهند در نتیجه تلفات غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به زیرساخت های مدنی تبدیل می شود.انتهای پیام/