کیف اجتناب کرده اند بمب های فسفر سفید روسیه در شهرهای تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای استفاده می تدریجی


کیف از بمب های فسفر سفید روسیه در شهرهای ماهواره ای استفاده می کند

شهردار ایرپین اظهار داشت نیروهای روسی اجتناب کرده اند بمب های فسفر سفید در شهرهای اقماری کیف استفاده کرده اند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند کییف پست، الکساندر مارکوشین، شهردار ایرپین اظهار داشت نیروهای روسیه اجتناب کرده اند بمب های فسفر سفید در شهرهای اقماری کیف استفاده کرده اند.

به مشاوره وی، این بمب در جریان حمله شامگاه ۲۲ مارس مورد استفاده قرار گرفت.

کنوانسیون ژنو استفاده اجتناب کرده اند چنین سلاح هایی را علیه غیرنظامیان ممنوع کرده است.


انتهای پیام/