کوروش یغمایی مجوز ندارد/ نتوانستم آلبومم را در زادگاهم چاپ شده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرمنده هموطنانم هستم.


کوروش یغمایی مجوز ندارد/ نتوانستم آلبومم را در زادگاهم منتشر کنم و شرمنده هموطنانم هستم.

سیروس یغمایی، نوازنده گیتار الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده پیشکسوت کدام ممکن است تاکنون چندین آلبوم مجاز در ایران چاپ شده کرده است، فینال آلبوم شخصی را با بیرون مجوز در آمریکا چاپ شده می تنبل.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش یغمایی (نوازنده گیتار الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده) {به دلیل} نگرفتن مجوز اجتناب کرده اند وزارت ارشاد انتخاب گرفته بروزترین tp-date آلبوم شخصی «یاغی» را در خارج اجتناب کرده اند ایران چاپ شده تنبل.


سیروس یغمایی کدام ممکن است مشابه با متعدد اجتناب کرده اند همکارانش در سال های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انقلاب اجتناب کرده اند ایران مهاجرت نکرد، در صفحه خصوصی شخصی نوشت: آخر بعد اجتناب کرده اند شش سال ضبط آلبوم یاغی به نوک رسید.. حیف. “


گفتنی است، کاروش یغمایی کدام ممکن است امسال آلبوم های «سیب نقره ای»، «ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ»، «کابوس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تفنگ نقره ای» را به صورت قانونی در ایران چاپ شده کرد، به ناچار آلبوم «یاغی» را در آمریکا چاپ شده کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی “Now_again records” را چاپ شده می تنبل. میکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستر توسط رامین مظهری {انجام شده} است. همراه خود تمام این اوصاف، کوروش یغمایی را یکی اجتناب کرده اند تاثیرگذارترین موزیسین های ایرانی در این کره خاکی می دانند.


انتهای پیام/