کنتور برق در بخش خانگی به صورت رایگان نصب شدبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش صداوسیما، مصطفی رجبی مشهدی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس، منابعی برای عدم دریافت هزینه نصب کنتورهای هوشمند در حوزه خانوار از ماده ۳ و ۶ پیش بینی شد.

وی افزود: بر اساس این دو ماده، منابع حاصل از اصلاح تعرفه صنعتی و همچنین افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف که پیش از این مصوب شده بود، در اختیار حوزه اطلاعات کشور قرار گرفت.

سخنگوی حوزه برق گفت: مجلس با این اقدام مهم سرعت و توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند را در کشور تسریع کرده است که این امر در مدیریت مصرف برق تاثیرگذار خواهد بود.

رجبی مشهدی ادامه داد: می توانیم با استفاده از کنتورهای هوشمند تعرفه های شناور و منعطف داشته باشیم تا مصرف کننده با توجه به شرایطی که بتوانیم شبانه روز برق را تامین کنیم، از تجهیزات الکتریکی خود استفاده کند.

یادآور شد: تاکنون بیش از یک میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده است که بیشتر آنها متعلق به مشترکین تقاضا یا مشترکین بزرگ در بخش صنعت و کشاورزی است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به هدف گذاری نصب ۶۵۰ هزار کنتور هوشمند در بخش مسکونی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است که امیدواریم مابقی کنتورها نیز هر چه زودتر تکمیل شود.