کنایه توئیتری رحمت الله بغدالی به هواداران ابراهیم رئیسی + عکسرحمت الله بگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با انتشار عکسی از پوتین و روحانی، حامیان رئیسی را کنایه کرد.

رحمت الله بگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با انتشار عکسی از پوتین و روحانی، حامیان رئیسی را کنایه کرد.

به گزارش اختاز نیوز، رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

حامیان پیاده روی رئیس جمهور با پوتین در راهرو در حالی که پوتین به یک دمپایی لغزنده در اوکراین تبدیل شده است.

آنها آن را دستاورد بزرگی دانستند و شروع به توهین به ما کردند.

وی افزود: اگر پوتین به دنبال یک روحانی در خیابان به دنبال رئیس می دوید چه کار می کردند؟