کلان شهر به طور کامل ویران شده است


طبق برآوردهای انجام شده تا ۱۰ روز آینده بقیه سازه متروپل تخریب و کار آواربرداری انجام خواهد شد…

متروپل به صورت جامع قابل انجام استمتروپل به صورت جامع قابل انجام است

مجری طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند از توقیف کارگاه ساختمانی متروپل آبادان خبر داد و گفت: طبق برآوردهای انجام شده تا ۱۰ روز آینده بقیه ساخت و سازها کلنگ زنی و عملیات تخریب انجام می شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد آریا دوست گفت: پس از بازدید از محل پروژه تخریب ساختمان متروپل، اداره کار با نامه ای از دادسرا درخواست توقیف این کارگاه را کرد که با پیگیری قضایی موافقت شد. دیروز. (۱ دسامبر).

وی افزود: در این درخواست مواردی چون استقرار نیروهای پلیس برای برقراری نظم تا پایان پروژه و تخلیه ساختمان های همجوار در شعاع ۶۰ متری، جلوگیری از تردد افراد مختلف و رعایت ایمنی کار مطرح شده است. بر اصول تاکید شد. .

مدیر ساخت و ساز سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از روز گذشته و پس از توقیف این کارگاه، راه های منتهی به ساختمان متروپل (امام به امیری و چهارراه امیری به متروپل) با استفاده از تقسیم کننده های ترافیکی تا شعاع ۶۰ متری مسدود شده است. تردد خودروها باشد

آریا دوست تصریح کرد: بر این اساس طی مکاتباتی با دادستانی، درخواست همکاری نیروی انتظامی برای تخلیه ساختمان های اطراف متروپل را داشتیم و از امروز این درخواست به دادسرا ارسال شده است.

و افزود: بنا به دستور فعلی دادستان مقرر شد تا تمامی ساختمان های اطراف از هر نوع کاربری تا شعاع مذکور توسط نیروی انتظامی تخلیه شود تا در مجموع با رعایت شرایط امنیتی یک اکیپ. برای رفع توقیف و کار تخریب ادامه خواهد داشت.

مدیر اجرای عملیات عمرانی منطقه اروند آزاد گفت: در صورت احراز شرایط لازم طبق برآوردهای انجام شده طی ۱۰ روز آینده، باقیمانده سازه تخریب و عملیات آواربرداری انجام خواهد شد.

آریا دوست افزود: قرار است بقیه سازه که تقریباً در مقطع میانی است به سمت زمین خالی متروپل تخریب شود، اما با توجه به اینکه ارتفاع سازه حدود ۳۶ متر است، موارد غیر منتظره نیز پیش بینی شده است.