کشف تابوت خزانه دار بزرگ مصر باستان پس از حمله غارتگران + تصویر


چورداد: باستان شناسان معتقدند این تابوت متعلق به قرن سیزدهم قبل از میلاد است. و در سلسله نوزدهم مصر باستان. در این دوره از تاریخ مصر بود که «پادشاهی جدید» به اوج قدرت خود رسید.

کشف تابوت خزانه دار بزرگ مصر باستان

باستان شناسان موفق شدند تابوت را کشف کنند که فردی عالی رتبه در زمان فرعون «رامسس دوم» بود.

به گزارش هریتیج دیلی، کاوش باستان شناسان شاغل در «سقاره» واقع در مصر منجر به کشف یک تابوت سنگی شد. این تیم از باستان شناسان راهرویی را کشف کردند که تابوت شخصی به نام «پتاه ام اویا» در آن قرار دارد.

به گفته «مصطفی وزیری» دبیر شورای عالی آثار باستانی مصر، این شخص بلندپایه در واقع مشاور سلطنتی و رئیس اسقف گاو و گوسفند و رئیس خزانه «معبد رامسسوم» (معبد سردخانه رامسس دوم).

باستان شناسان بر این باورند که این تابوت متعلق به قرن سیزدهم قبل از میلاد است. و در سلسله نوزدهم مصر باستان. در این دوره از تاریخ مصر بود که «پادشاهی جدید» به اوج قدرت خود رسید.

این تابوت‌خانه با نوشته‌های مقدس مصریان باستان تزیین شده است که مربوط به خدایان «پتاه» خالق شهر ممفیس، «اوزیریس» خدای عالم اموات و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان است. «تیت»، حامی مردگان.

بر روی تابوت این شخص نیز تصاویر چهار فرزند هوروس حک شده است. به نظر می رسد که درب این تابوت شکسته است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که این تابوت در گذشته مورد هدف غارتگران قرار گرفته است.

در ماه مه، کاوش های باستان شناسان در سقاره منجر به کشف مجموعه بزرگی از ۱۵۰ مجسمه برنزی و در ماه مارس کشف ۵ مقبره باستانی و بیش از ۵۰ تابوت چوبی شد.