کشته شدن یکی اجتناب کرده اند نیروهای پلیس در نبرد مسلحانه
را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس افزود: {در این} عملیات ۲ نفر اجتناب کرده اند اعضای این باند دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند متهم یک قبضه اسلحه کلاشینکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک قبضه کلت کمری اختراع شد.