کدام کسب و کارها مجبور به پرداخت مالیات بر کل سپرده کارتخوان نیستند؟


بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه مبالغ واریز شده به دستگاه های کارت بازرگانی مبنای مالیات بر درآمد آنهاست اما در این بین برای برخی از مشاغل …

کدام کسب و کارها نباید کارت های نقدی را انجام دهند؟کدام کسب و کارها نباید کارت های نقدی را انجام دهند؟

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی مبالغ واریز شده به دستگاه های کارت بازرگانی بر اساس مالیات بر درآمد آنهاست، اما در این میان برای برخی مشاغل مانند دفاتر اسناد رسمی تنها ۴۰ درصد از درآمد آنها مشمول مالیات است.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، بر اساس اجرای قانون پایانه های فروشگاه ها و سامانه مودیان، اشخاص حقوقی و صاحبان صنف باید حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» وارد کنند.

به همین منظور از ابتدای خردادماه سال جاری تفکیک حساب های تجاری و شخصی آغاز شد و از آن لحظه مودیان موظف شدند هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، حساب های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

پس از مقدمات اجرای قانون پایانه‌فروشی‌ها و نظام مالیاتی و الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبنای محاسبه مالیات عملکرد اصناف و بنگاه‌ها کلیه مبالغ واریز شده به دستگاه‌های کارتخوان آنها بوده است.

اما در این زمینه رئیس اتحادیه سردفتران و دفتریاران اعلام کرد با هماهنگی های انجام شده با سازمان امور مالیاتی، عملیات پاک دفاتر اسناد رسمی پس از کسر قانونی ۴۰ درصد از درآمد دفاتر در نظام مالیاتی (فرم تعیین) مالیات یکباره در سال ۱۴۰۰) ثبت و ضوابط حذف جریان تراکنش کارتخوان.

در این خصوص، شاهین مستوفی، مدیرکل محاسبات مالیاتی کشور در گفت وگو با ایسنا، گفت: سازمان امور مالیاتی تنها از درآمد و سود اشخاص حقیقی مالیات مطالبه می کند که برخی از مشاغل از جمله دفاتر بیمه، دفاتر اسناد رسمی و … ادارات دولتی خدمات الکترونیکی و دفاتر خدمات قضایی و … بخشی از وجوهی که دریافت می کنند مربوط به فعالیت و درآمد آنها نیست و مربوط به فعالیت یا مبالغی است که باید به معاونین قضایی و دفتری بپردازند. .

وی افزود: و این در حالی است که سایر صاحبان مشاغل وجوهی که دریافت می کنند مربوط به فعالیت آنها بوده و بخشی از درآمد خود را به دلیل قانون و قرارداد به افراد و سازمان ها پرداخت نمی کنند.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با این رویکرد وجوه را از سایر مشاغلی که به نمایندگی از مشاغلی که فعالیت آنها خاص است و بخشی از درآمد آنها متعلق به آنها نیست، جدا کردیم. البته قانون در این زمینه تغییری نکرده و سازمان امور مالیاتی به جای تغییر ضوابط نرخ سود، میزان پول وارد شده به کارتخوان را برای محاسبه درآمد طبق قانون تغییر داده است.

مستوفی در ادامه تاکید کرد: البته اگر سایر مشاغل و اصناف به دلیل عدم آشنایی با قانون مبالغی را به کارتخوان خود واریز کرده باشند که درآمدی برای آنها نداشته باشد، می توانند عدم درآمد این وجوه را ثابت کنند. با ارائه مدارک مبنای محاسبه مالیات نمی باشد.