کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید توجه داشته باشید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی مجاز خواهد بود که از مودیان عضو طرح مودیان و از طریق کارت های بانکی اقدام به خرید کرده و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف می شود. به همان حسابی که از آن خریده اند پرداخت شود. ثبت شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.