کاهش ۴۰ درصدی صادرات به اقلیم کردستان/ بازار سلیمانیه را اجتناب کرده اند کف دست می دهیم


کاهش 40 درصدی صادرات به اقلیم کردستان/ بازار سلیمانیه را از دست می دهیم

رئیس اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: بر مقدمه آمار صادرات ایران به اقلیم کردستان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ سهم کاهش داشته است.


سید کمال حسینی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا دانستن درباره فینال وضعیت خرید و فروش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان عراق گفت: طبق آمار، صادرات ایران به اقلیم کردستان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ سهم کاهش داشته است. بخشی اجتناب کرده اند این امر {به دلیل} دخالت اشخاص حقیقی مسئولیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی امتیازات خانه یادآور اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات خرید و فروش نیز تأثیرگذار است.


وی افزود: اصول گاهی متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقض یکدیگر هستند. متأسفانه کارها به صورت اساسی انجام نمی شود، اقدامات مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه تبعات عقب کشیدن دارد.


وی افزود: همراه خود وجود مانترا محصول، زیرساخت، قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت محصول {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ادراک به هیئت اجرایی نرسیده است. بیشتر اینها چشم انداز مهمتر اجتناب کرده اند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت است، از این طرز در نظر گرفته شده قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مشترک می تدریجی. عدم وجود چنین رویکردی به این معناست کدام ممکن است به جای آن کسب سهم اصولاً اجتناب کرده اند بازار، شاهد کاهش صادرات بوده ایم.


رئیس اتاق بازرگانی سنندج در خصوص وضعیت ترکیه در جهان اظهار داشت: توانمندی ها، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها ایران بیشتر اجتناب کرده اند ترکیه است با این حال متاسفانه در حرکت خرید و فروش آن ۲ به همان اندازه سه برابر خرید و فروش ما است. ساخت ناخالص خانه این ملت حدود ۵۰۷۵۰ میلیارد است، در حالی کدام ممکن است برای ایران حدود نصف ساخت ناخالص خانه ترکیه است. می گفتیم بخشی اجتناب کرده اند بازار اقلیم یعنی قلمرو سلیمانیه خرس مدیریت ایران است، با این حال حتی {در این} سرزمین ها هم اکنون کالاهای ایرانی جای شخصی را به کالاهای ترکیه می دهند.


وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: بعد از همه ما عاطفه دیرینه قومی، زبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی به اقلیم کردستان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط فوق العاده بدی در امتداد طرف هم هستیم.


انتهای پیام/