کالا منصفانه میلیاردی «مکان مهدی» در اکران‌های مردمبه گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند عماریار، کالا فیلم سینمایی «مکان مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی حبیب والی نژاد در اکران‌های مردم «عمار» اجتناب کرده اند منصفانه میلیارد تومان حرکت کرد.

تاکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همت اکران‌کنندگان عماریار ۸۰۰ سانس اکران مردم فیلم «مکان مهدی» {در سراسر} ایران برگزار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ هزار رمز و راز به تماشای آن نشسته‌اند کدام ممکن است {در این} بین شهرهای تهران، رودسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزوار بیشترین اکران‌ها را به شخصی اختصاص داده‌اند.

همزمان همراه خود تحریک کردن اکران‌های فیلم «مکان مهدی» پویش باکلاس «بازدید کننده من می خواهم باش» نیز {در سراسر} ملت به راه افتاد کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن بینندگان می‌توانند همراه خود قیمت دلخواه شخصی به اکران فیلم «مکان مهدی» در مناطق محروم کمک کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این طریق نیز به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون تومان وارد چرخه اکران‌های مردم شده است.

فیلم سینمایی «مکان مهدی» کدام ممکن است مورد گفتن رئیس معظم انقلاب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را «برتر، پر اجتناب کرده اند نکته‌های از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت مناسب» توضیح دادن کرده‌اند، روایتی شاعرانه اجتناب کرده اند اقامت شهید مهدی باکری اجتناب کرده اند فرماندهان شهید حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت‌های لشکر ۳۱ عاشوراست.

این فیلم در چهلمین جشنواره فیلم فجر سودآور به کسب ۵ سیمرغ بلورین اجتناب کرده اند جمله سیمرغ بهتر از فیلم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره متنوع اجتناب کرده اند منتقدان را برانگیخت.

عموم کنجکاوی‌مندان به اکران این فیلم می‌توانند همراه خود حداقل چشم اندازها، آن را در مساجد، دانشکده‌ها، بخش‌های علمیه، مدارس، پایگاه‌های بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان‌ها اکران کنند.

تأمین: فارس