کارمندان صنایع دستی در ۲۰۰ روز قبل از امروز ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اکتسابی کرده اند


کارگران صنایع دستی در 200 روز گذشته 1100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند

سخنگوی مقامات اظهار داشت: در ۲۰۰ روز ابتدایی مقامات سیزدهم ۱۵۵ مجوز صنایع دستی خانگی پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله اکتسابی شد.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در صفحه خصوصی شخصی در توییتر نوشت:


«در ۲۰۰ روز رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید براق شدن جدید صنایع دستی همراه خود سه اقدام مقامات مردم احیا شد: ۱۹ منطقه صنایع دستی فراموش شده در ۱۸ استان؛ ۱۵۵ مجوز صنایع دستی پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نقش ها خانگی به پرونده رسید.انتهای پیام/