کاخ سفید: درهای دیپلماسی با ایران باز است


کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید بعدازظهر دوشنبه به وقت محلی استدلال کرد که “درهای دیپلماسی همیشه باز خواهد ماند” اما اکنون “به این زودی شاهد توافقی نیستیم.”

به گزارش ایرنا، سخنگوی کاخ سفید در عین حال با تداوم ترس آمریکا از نفوذ منطقه ای ایران، تاکید کرد که به مقابله با اقدامات ایران در منطقه و حمایت از نیروهای خود و در صورت لزوم استفاده از نیروی نظامی ادامه خواهیم داد.

این مقام دولت بایدن به حمایت از ناآرامی در ایران ادامه داد و ادعاهای ایالات متحده را تکرار کرد.

سخنگوی کاخ سفید تهران را به عدم صداقت در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین متهم کرد و مدعی شد که ایران همچنان در این مورد دروغ می گوید.

این مقام کاخ سفید همچنین مدعی شد که نیروهای روسی در ایران برای استفاده از پهپادهای ایرانی آموزش می بینند.

این مقام دولت بایدن اعتراف کرد که دولت بایدن به تحریم های تسلیحاتی ایران و روسیه ادامه خواهد داد.