ژانگنه: میقاتی به ریاض {می رود} به همان اندازه ترجیح عربستان را در انتخابات بگیرد/ مسیحیان بیروت اجتناب کرده اند آل سعود حمایت می کنند/ عربستان ممکن است در لبنان تجمع تدریجی


ژانگنه: میقاتی به ریاض می رود تا ترجیح عربستان را در انتخابات بگیرد/ مسیحیان بیروت از آل سعود حمایت می کنند/ عربستان می تواند در لبنان تجمع کند

مشاور سابق ایران در گروه همکاری اسلامی آموزش داده شده است است کدام ممکن است نخست وزیر لبنان برای “حمایت اجتناب کرده اند سنی ها در انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب حمایت عربستان اجتناب کرده اند کار آنها” به عربستان سعودی {می رود}.


صبا ژانگنه، مشاور سابق ایران در گروه همکاری اسلامی در تشریح توضیحات بازدید نخست وزیر لبنان به عربستان سعودی به ایلنا اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بازسازی شده، بی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامفهوم تلقی تبدیل می شود. اساساً این ملت در تعدادی از سال جدیدترین نتوانسته شرایط خوبی را در سایه فاجعه مالی برای شخصی تحمیل تدریجی، با این حال پیش بینی {می رود} کدام ممکن است نخست وزیر در تعدادی از روز بلند مدت به ریاض بازدید تدریجی. {در این} میان، ملاحظه به این نکته حیاتی است کدام ممکن است حمایت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی عربستان سعودی، متعدد را به این ادراک رسانده است کدام ممکن است لبنان اکنون همراه خود مشکلی چندوجهی مواجه است. از عملکرد سعودی ها در بیروت در جاری حاضر خاص نیست.


وی افزود: ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است عربستان سعودی متحد غول پیکر شخصی در گروه سنی لبنان، سعد الحریری را اجتناب کرده اند بازو داده است. متعدد بر این باورند کدام ممکن است سعد الحریری در زمان سرپرستی نخست وزیری اجتناب کرده اند سوی سعودی ها به ریاض احضار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عربستان سعودی دعوت شد به همان اندازه به جهانیان بگوید کدام ممکن است زیر پرچم عربستان نفس می کشد. در شبیه به زمان، سعودی ها ۹ تنها سعد الحریری، اما علاوه بر این موضع سیاسی لبنان را نیز به طور علنی زیر پرس و جو بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد معتقد بودند کدام ممکن است عربستان تمایل دارد لبنان را به جهانیان راه اندازی شد تدریجی. اجتناب کرده اند آن نقطه، سعد الحریری ۹ تنها در آستانه فروپاشی سیاسی {بوده است}، اما علاوه بر این بیروت به طور معمول تحمل تأثیر از حداکثر آمریکا، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فرانسه قرار گرفته است. فینال الگوی تحریم های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف توصیه بیروت پس اجتناب کرده اند سخنرانی وزیر {اطلاع رسانی} لبنان دانستن درباره یمن است کدام ممکن است در نتیجه برداشتن روابط لبنان، عربستان، امارات، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین شد.


این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: اکنون پس اجتناب کرده اند بازگشت فرستاده عربستان به لبنان، شاهد هستیم کدام ممکن است نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند بازگشت فرستاده عربستان به بیروت استقبال کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست جدیدترین شخصی ادعا کرده کدام ممکن است به عربستان {می رود}. سریع.” ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است جریان بی نظیر لبنان بر این ادراک است کدام ممکن است عربستان سعودی به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند حمایت اجتناب کرده اند سنی های لبنان منحرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی را برای حمایت اجتناب کرده اند مسیحیان لبنانی یادآور سامیر ججع انجام داده است. بر این ایده، من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم این اقدامی غیرقابل هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل قبول برای خانوار های سیاستمداران سنی لبنان است. متعدد اجتناب کرده اند اعضای گروه سنی در بیروت در جستجوی حمایت پولی اجتناب کرده اند عربستان هستند. ۹ تنها اهل عرف لبنان، اما علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند مسیحیان لبنان معتقدند کدام ممکن است هیچکس {نمی تواند} با بیرون حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی عربستان، کرسی خوبی در پارلمان ۱۲۸ کرسی به بازو آورد.


ژانگ زنه افزود: بر این ایده بازدید نجیب میقاتی به عربستان در آستانه انتخابات لبنان را نمی توان دوره ای دانست. با بیرون شک میقاتی در جستجوی اختلاط وضعیت بلند مدت عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های نزدیک . اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری میکاتی در جستجوی یافتن میل های ریاض برای حمایت اجتناب کرده اند جریان های سنی کشورش است. به عبارت تولید دیگری، نخست وزیر لبنان تمایل دارد بداند کدام ممکن است خواه یا نه ریاض اجتناب کرده اند انتخابات کنونی حمایت خواهد کرد هر دو اجتناب کرده اند افرادی یادآور سامیر جعجع حمایت خواهد کرد. بر این ایده، بازدید در آستانه انتخابات آتی لبنان را باید سفری آینده ساز تلقی کرد، از قابل دستیابی است برخی محاسبات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی مالی {در این} بین تنظیم تدریجی.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: باید در تذکر داشته باشیم کدام ممکن است انتخابات جلو در لبنان در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است فاجعه مالی این ملت در جاری علنی شدن است. گمان {می رود} کدام ممکن است این موضوع بر انتخابات تأثیر داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لبنان قول کمک به عربستان داده شده است. میقاتی در بازدید به عربستان احتمالاً اجتناب کرده اند پادشاه هر دو شاهزاده تمایل دارد کدام ممکن است در موسسه مالی های لبنان پول سپرده گذاری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاملاً یکسان کاری است کدام ممکن است سعودی ها اجتناب کرده اند تذکر پولی در یمن می خواستند انجام دهند. به همین دلیل اگر عربستان سعودی در لبنان پولی تدریجی، ممکن است بر انتخابات لبنان تأثیر بگذارد، با این حال در پایان باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است ریاض چه سرمایه گذاری هایی را برای بیروت اجرا می تدریجی.


انتهای پیام/