چگونه خشکی توجه را بی پایان معامله با می کنید؟


اشک مایعات شفافی هستند کدام ممکن است توسط غدد اشکی ترشح می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرطوب شدن توجه ها، بردن محرک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل امنیت برای توجه ها کمک می کنند. گاهی اوقات، غدد اشکی پوششی را به توجه ترشح می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود این مایع نمک باعث ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد توجه تبدیل می شود.

چیست علل سندرم خشکی توجه؟

هر بار کدام ممکن است E-link را تحمیل می کنیم، اشک خوب لایه در احاطه درجه توجه تحمیل می تنبل. اجتناب کرده اند سه لایه {تشکیل شده است} کدام ممکن است هر لایه هدف متفاوتی دارد. لایه چربی بیرونی درجه اشک را تمیز می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خشک شدن اشک جلوگیری می تنبل.

سندرم چشم خشک علل، علائم،

لایه آبی میانی چرخ دنده محرک را اجتناب کرده اند بین می برد. در پایان لایه خانه مخاط توجه را مرطوب . مشکلات درمورد به هر خوب اجتناب کرده اند این لایه ها ممکن است باعث خشکی توجه شود. توضیحات بالقوه است برای ادغام کردن شود

👀 اصلاحات هورمونی

ضعیف ویتامین A

ضعیف امگا ۳

👀 جراحی لیزیک

اختلال انجام غده میبومین

👀 استفاده اجتناب کرده اند لنزهای تماسی برای مدت زمان بسیار طولانی

👀 باردار بودن

👀 پیر شدن

👀 قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده باد، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هر دو از گرما

👀 زمان بیش اجتناب کرده اند حد جلوی صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پلک زدن کافی

برخی اجتناب کرده اند داروها قابل مقایسه با داروهای ضد مالیخولیا،

👀معامله با همراه خود هورمون ها، آنتی هیستامین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص های فشار خون

قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده تنباکو

چیست سندرم توجه خشک؟

سندرم خشکی توجه هر دو کراتوکونژونکتیویت خشک وضعیتی است کدام ممکن است در آن غدد اشکی در توجه به مقیاس کافی اشک ساخت نمی کنند هر دو اشک {نمی تواند} لایه ای اجتناب کرده اند محافظت در اطراف توجه را محافظت تنبل. این بی ثباتی ممکن است باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به درجه توجه شود.

خشکی توجه در اشخاص حقیقی بالای ۵۰ سال شایع است. اگرچه خشکی توجه در پسران به نظر می رسد تبدیل می شود، با این حال در خانمها شایع تر است. به این دلیل است که انگیزه است کدام ممکن است باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یائسگی ممکن است خطر ابتلا به خشکی توجه را افزایش دهد. اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری هایی قابل مقایسه با علائم آلرژی مزمن، بیماری تیروئید، لوپوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتریت روماتوئید نیز کشف نشده خطر هستند.

علائم سندرم توجه خشک

علائم معمولاً همراه خود ناراحتی خفیف قابل مقایسه با خارش، تحریک هر دو سوزش توجه آغاز تبدیل می شود. هر کسی می‌تواند گرچه وقت خوب‌بار این را تخصص تنبل، با این حال روزی کدام ممکن است این ناراحتی‌ها بیش اجتناب کرده اند خوب هفته شکسته نشده داشته باشند، بالقوه است این علائم ناشی اجتناب کرده اند خشکی توجه باشد.

پوزه خسیس

👀 چشمان تخلیه

👀 اشکال در مطالعه

👀 تاری توجه

👀بافت سنگریزه در توجه

👀خشکی در یک روز واحد

👀 ناراحتی در باز شدن توجه ها در صبح

👀بافت وجود ماده خارجی در توجه

👀 تاری دید مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاط بیش اجتناب کرده اند حد

درد توجه شاید دردناک ترین علامت باشد. به طور معمول است درد آنقدر از حداکثر است کدام ممکن است توجه ها را باز نمی شود. قرمزی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علائم غیرمعمول نیست. آگاه تبدیل می شود {افرادی که} توجه هایشان خشک {است تا} حدی قرمزی در چشمان شخصی دارند.

پیش آگهی دادن

علائم در ابتدا لزوماً نماد دهنده سندرم خشکی توجه نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تداوم علائم بیش اجتناب کرده اند خوب هفته به دکتر مراجعه کنید. متعاقباً حیاتی است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند برای مشاوره معامله با، خوب پیش آگهی مناسب انجام دهیم. اگر داروهای خطا داده شود، بالقوه است وضعیت شدیدتر شود.

خوب معاینه کامل توجه، اجتناب کرده اند جمله سلامت کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت توجه، ممکن است به پزشکان پزشکی در پیش آگهی سندرم توجه خشک کمک تنبل. مقیاس پارگی ها نیز همراه خود نگاهی به Schirmer را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی به تشخیصی فنل صورتی مقیاس گیری تبدیل می شود. علاوه بر این این، آزمایش اسمولاریته اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش برای ایجاد استاندارد پارگی اجتناب کرده اند تولید دیگری فرآیند های تشخیصی است.

رفتار

اکنون کدام ممکن است پیش آگهی احتمال خشکی توجه را نماد داده است، در نظر گرفته شده کردن به راه‌های معامله با این بیماری حیاتی است.

قطره توجه

اگر خشکی توجه خفیف دارید، پزشکان پزشکی قطره هایی به تماس گرفتن اشک مصنوعی را تجویز می کنند. این به مرطوب نگه از گرفتن توجه ها {کمک می کند}. برخی اجتناب کرده اند مرطوب کننده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمادها به همین منظور حرکت می کنند. حتی با بیرون مدل دکتر نیز قابل خریداری است.

دارویی

برای خوب اشکال قابل توجه تر، دکتر داروهایی قابل مقایسه با سیکلوسپورین هر دو لویگراست را تجویز می تنبل. اینها به توجه کمک می کنند اشک بیشتری ساخت تنبل. برای عفونت ها می توان اجتناب کرده اند داروهای ضد التهابی استفاده کرد.

اجتناب کرده اند درپوش های اشک آور بیشترین استفاده را ببرید

توصیه خوب پلاگ مخصوص کدام ممکن است شناخته شده به عنوان خوب درپوش در مجرای اشک شناخته تبدیل می شود ممکن است به محافظت اشک در توجه کمک تنبل. بیشتر اوقات به افرادی داده تبدیل می شود کدام ممکن است اشک هایشان زود می ریزد.

حرکت جراحی

اگر پلک های پایینی فوق العاده باز نشده باشد، دکتر بالقوه است جراحی را سریع دهد. پلک های باز نشده شده اجازه می دهند اشک برای عجله تخلیه شود به همان اندازه توجه ها خشک نگه دارد

تنظیم سبک مسکن

این اصلاحات در سبک مسکن خواهید کرد ممکن است تغییراتی در سلامت توجه خواهید کرد تحمیل تنبل.

  • اجتناب اجتناب کرده اند دود، باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما،
  • تجویز زمان نمایشگر،
  • استفاده اجتناب کرده اند مرطوب کننده ها،
  • هنگام قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید اجتناب کرده اند سایه های خورشید در اطراف به همان اندازه در اطراف بیشترین استفاده را ببرید،
  • اجتناب کرده اند جریان هوا مطبوع ،
  • محافظت خوب رژیم غذایی مفید،
  • هیدراته بمان،
  • را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس کافی بخوابید
  • سیگار را انصراف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های امگا ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین A خوردن کنید

اگر داروهایی کدام ممکن است در جاری حاضر خوردن می کنید باعث خشکی توجه می شوند، دکتر بالقوه است خوب داروی متنوع برای شما ممکن است تجویز تنبل

توجه ها یکی اجتناب کرده اند اعضای هیکل هستند. خشکی توجه همراه خود کاهش استاندارد مسکن ممکن است عوارضی تحمیل تنبل. شکسته نشده ورزش های روزمره قابل مقایسه با مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن سخت {خواهد بود}. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است توجه ها به سختی باز می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات همراه خود تاری دید مواجه می شوید، قدم زدن، رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مورد توجه قرار گرفت کردن به چیزی ممکن است سخت باشد.

نتیجه

اگر علائم را برای بیش اجتناب کرده اند خوب هفته تخصص کردید، حیاتی است کدام ممکن است در اسرع وقت در گذشته اجتناب کرده اند امتحان کردن چیزی توسط خودم همراه خود دکتر مراجعه به کنید. تذکر او را بشنوید کدام ممکن است خواه یا نه علائم ناشی اجتناب کرده اند سندرم خشکی توجه است هر دو بیماری عکس. داروهای شخصی را مشترک حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازگرداندن سلامت چشمان شخصی به حداقل یک سبک مسکن مفید شکسته نشده دهید.