چرا CICO چنین پیش بینی دقیقی برای کاهش / افزایش وزن دارد؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. فرد A دارای کربوهیدرات کافی برای استفاده برای انرژی و شخص B چیزی برای سوزاندن نداشت. به منظور بحث ، فرض کنیم که شخص A از کربوهیدراتهای موجود برای تمام انرژی خود و شخص B از ذخایر چربی فقط برای انرژی استفاده می کند.

شخص A می تواند 625 گرم بسوزاند "چیز" (625 گرم کربوهیدرات در 4 کالری در گرم) ، اما شخص B فقط 300 گرم مواد غذایی (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. با وجود سوزاندن کالری یکسان ، کل جرم مصرفی تفاوت قابل توجهی داشت. چگونه می توان این تفاوت جرم را از طریق کالری به طور دقیق پیگیری کرد؟

ارائه شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *