چرا یک میلیون کارتن شیرخشک ذخیره شد؟هانی طبرزاده در ادامه توضیح داد: واردکننده اشتباه نمی گوید. می گوید ارز به من بده تا بتوانم کالا را اجرا کنم. زیرا اگر صاحب کالا مرسوله را ترخیص کند و ارز دریافت نکند ضرر مالی قابل توجهی متحمل خواهد شد. بنابراین صاحب کالا از تصفیه شیر خشک خودداری می کند.