چرا کرونا دوباره جهش پیدا کرد؟
کاهش اثربخشی واکسن‌ها با گذشت بیش از شش ماه، کاهش انطباق با پروتکل‌ها، عدم اتخاذ تدابیر خاص در مدیریت اپیدمی، عدم توالی‌بندی سویه‌های بیماری، مقدار زیاد آزمایش‌ها و نبود یک بسته پیشگیرانه کامل در قله‌های احتمالی منجر به روند صعودی ویروس کرونا شده است.