چرا امام (ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند؟/ رهبری پاسخ دادند
قطعنامه ای که امام پذیرفتند به خاطر این فشارها نبود. پذیرش قطعنامه توسط امام به دلیل لیست مشکلاتی بود که در آن روز از سوی مسئولان امور اقتصادی کشور به ایشان ارائه شد و نشان داد که کشور به هر قیمتی نمی کشد و نمی تواند جنگ را ادامه دهد. امام قطعنامه را تکلیف کردند و پذیرفتند.