پیش بینی آلودگی هوای تهران تا صبح فردا ادامه داردمازیار غلامی درباره آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر گفت: با توجه به هشدار داده شده برای وزش باد شدید گاهی بسیار شدید و افزایش گرد و خاک از بعدازظهر یکشنبه (۲ مرداد) تا دوشنبه (۳ مرداد) در تهران، برای بعدازظهر امروز همچنین در برخی مناطق ساعت ها وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.