پیروزی های چپ در شیلی، پرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​هندوراس / شورش علیه مقامات کوبا / تلنگر واشنگتن به ونزوئلا در مخالفت با روسیه / تأثیر می گذارد چین به بخش تأثیر می گذارد استاندارد آمریکا


پیروزی های چپ در شیلی، پرو و ​​هندوراس / قیام علیه دولت کوبا / چرخش واشنگتن به ونزوئلا در برابر روسیه / نفوذ چین به حوزه نفوذ سنتی آمریکا

این کارشناس آمریکای لاتین اظهار داشت: پیروزی چپ در آمریکای لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تأثیر می گذارد ذن {در این} ملت ها آرم دهنده عدم ورزش آمریکا بود با این حال رویکرد واشنگتن به ونزوئلا مشکل عکس را در جهان سیاسی تحمیل کرد.


هادی آلمیفریمون کارشناس آمریکای لاتین در تشریح مهمترین رویدادهای دهه ۱۴۰۰ آمریکای لاتین به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: به آگاه وی کوبا یکی اجتناب کرده اند کشورهایی بود کدام ممکن است سال قبلی همراه خود مشکلات زیادی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت پوشش اقتصاد بازار آزاد را در اصل کار شخصی دارد. شخصی سازی، با این حال موضوع بی نظیر نبرد سیاسی هاوانا همراه خود آمریکا است.نشانه همراه خود سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری معترضان، سرکوب گروه مدنی کوبا توسط مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی در کنگره آمریکا کدام ممکن است آرزو کرد افزایش تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر هاوانا شدند، بالا کشف شد. با این حال مذاکرات بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبا ادامه دارد در دوران بایدن انجام نشده است.


شیلی


وی افزود: در شیلی گابریل بوریچ کدام ممکن است تنها ۳۵ سال سن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جنبش دانشجویی این ملت به شمار {می رود} به توانایی رسید، بوریچ کدام ممکن است دید افراد به گابریل بوریچ چپگرا رای دادند همراه خود پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر پوست به اینجا رسید. شعارهای مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است او رای داد حمله به سیستم نئولیبرال شیلی بود، خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم در بلند مدت نزدیک آنها نیز همراه خود چشم انداز شخصی اشکال خواهند داشت، از کنگره شیلی ادامه دارد توسط دست راست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند. باید شیلی را اجتناب کرده اند دیکتاتوری های ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبا کنار تدریجی.


پرو، هندوراس


این تحلیلگر آمریکای لاتین اظهار داشت: با بیرون شک آمریکای لاتین در دهه ۱۴۰۰ همراه خود «موج صورتی» مواجه شد کدام ممکن است طیفی اجتناب کرده اند تفکرات چپ است؛ در هندوراس نیز سومارا کاسترو چپ افراطی شناخته شده به عنوان اولین رئیس جمهور زن به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برابر شد. اولویت های آمریکا، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هندوراس در دستور خندق استاندارد واشنگتن است، جمهوری خواهان را بر آن داشت به همان اندازه علیه بایدن اعتراض کنند.


نیکاراگوئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل


وی افزود: در نیکاراگوئه نیز شاهد بودیم کدام ممکن است دانیل اورتگا مجدداً در انتخابات پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست توانایی شخصی را تثبیت تدریجی. در برزیل نیز وضعیت برای رئیس جمهور ژایر بولسونارو مشابه با قبلی وخیم است، از ملت ادامه دارد در جاری تلنگر است. اجتناب کرده اند فاجعه کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد برزیل {در این} بین همراه خود مشکلات قابل توجه گذراندن است. پیش بینی {می رود} لولا دا سیلو رئیس جمهور سابق برزیل او را برکنار تدریجی، از کارنامه بولسونارو ادامه دارد قابل توجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت آمیز نیست. او مورد انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد افسران آمریکایی قرار گرفت. این را باید تحمل کرد.


ونزوئلا


فریمن اظهار داشت: «فاجعه مالی در ونزوئلا همچنان گریبان نیکلاس مادورو را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد غرب را برانگیخته است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ملت انتخاباتی کم‌اهمیت همراه خود محوریت شوراهای بومی برگزار کرد کدام ممکن است در آن هیچ‌کس نمی‌توانست موضوع غیر صادقانه را مطرح تدریجی. انتخاب برای بازگرداندن طلا به ونزوئلا ادامه دارد توسط جیب دادگاه برتر بریتانیا گرفته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های آمریکا همچنان پابرجاست، با این حال تحولات جدیدترین در ونزوئلا همراه خود محوریت اوکراین برخی اجتناب کرده اند مشکلات ونزوئلا را اصلاح داده است. ورود منصفانه هیئت سیاسی آمریکا به کاراکاس آرم داد کدام ممکن است نفت ونزوئلا برای بایدن در فاجعه اوکراین اهمیت زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی بر نشاط تأثیر می گذارد. افراد آمریکا بر این باورند کدام ممکن است ونزوئلا در شرایط حال ممکن است نیازهای نشاط اروپا را تامین تدریجی، با این حال مشکلات زیادی موجود است. اولین مورد اینجا است کدام ممکن است سیستم سیاسی ونزوئلا، کدام ممکن است اکنون توسط نیکلاس مادورو مدیریت تبدیل می شود، بر ساختاری سوسیالیستی استوار است. اگر مادورو بخواهد این کار را انجام دهد، اساساً اجتناب کرده اند آمریکا تمایل دارد کدام ممکن است ردیابی ها صورتی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب سوسیالیست را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به آنها بگوید کدام ممکن است باید مشروعیت مقامات شخصی در کاراکاس را تایید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم باور تقاضا او. ، آمریکا. ممکن است به ملت عکس برود.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: بر مقدمه گزارش های آشکار شده، چین به همان اندازه سال ۲۰۳۵ روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری شخصی همراه خود آمریکای لاتین را به ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ سال جدیدترین این ملت به ۱ توانایی غول پیکر در آمریکای لاتین تغییر شده است. . این بدان معنی است کدام ممکن است جغرافیا تولید دیگری شناخته شده به عنوان حریم شخصی آمریکا شناخته نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آمریکا در آنجا کاهش یافته است است. بر این مقدمه، به نظر می رسد مانند است مقامات بایدن این سیستم خاصی جز روابط دیپلماتیک همان قدیمی شخصی همراه خود آمریکای لاتین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ احتمالاً این جغرافیا اصولاً اجتناب کرده اند سال قبلی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام/