پیام نوروزی مدیرعامل نمایندگی بیمه البرز


پیام نوروزی مدیرعامل شرکت بیمه البرز

مدیرعامل بیمه البرز در پیامی عید نوروز را تبریک اظهار داشت.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی بیمه البرز، محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:


یَقَلِّبَ الْقُلُشبکهِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْأَبْصارِ یُدَبِّرَ اللَّیْلِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالنَّهارِ هر دو مَحَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّلَ الْحَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْأَحْوالِ حَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّالْ.


شخصیت شاداب، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن گیرا جان خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت را در گل های مسکن می دمد. آبی آسمان، نغمه پرستو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروش چشمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظره نیمه باز غنچه ها همه نماد اجتناب کرده اند مهمانی نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغازی یک بار دیگر است.


به لطف خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های بی همتا جامعه احترام کالا در سال ۱۴۰۰ توانستیم همراه خود بستگی دارد نیازها نمایندگی در زمینه کالا به طور قابل توجهی افزایش سهم بیمه دانش در سبد نمایندگی مسکن ادامه دارد راه زیادی به همان اندازه سوسو زدن بیمه در پیش داریم، با این حال به فضل الهی همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خواهید کرد اعضای خانواده می توانید این سیستم محوری، کار با هم ادارات، کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جاده مشی نمایندگی را درک کنید، ایده ها تجاری را رعایت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی نگه دارد در اطراف اجتناب کرده اند حواشی به همان اندازه هدف بی نظیر «لیدر بازار» به «بیمه شخصی ملت» خواهیم رسید.


به فضل الهی در سال جدید پرتفوی ارزشمند است شخصی را توسعه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کالا بیمه نامه های دانش به طور قابل توجهی بیمه نامه های عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع تغییر دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی عملیاتی برای تمامی بخش های کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پرانرژی سازی خارج اجتناب کرده اند قابلیت محور خواهیم بود. . ستون های جامعه کالا برای تکرار موفقیت های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به موفقیت های جدید.


نوروز باستانی را به تمامی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ارزشمند، پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق بیمه البرز تبریک می گویم کدام ممکن است همراه خود امتحان شده شخصی این نمایندگی عظیم را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند خوب ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی ترین شخصیت های صنعت بیمه ملت شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم آرزوی بهزیستی کردند. سرافرازی، بهزیستی، لذت، سربلندی، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق روزافزون خداوند متعال برای ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار محترمشان مسئلت دارد.


انتهای پیام/