پیام نوروزی رئیس انقلاب/ حرکت مقامات مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به نیازها مردم همراه خود راه آهن غیر اجتناب کرده اند مقامات در گذشته


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب در پیام نوروزی بعد اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ در پیامی به عزت ملت ایران پرداختند.

محتوای متنی درست پیام نوروزی مقام معظم مدیریت به رئوس مطالب زیر است:

عنوان خداوند بخشنده
را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله رب العالمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات الله علیه محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل طاهره علی الخصوص بقیه خدا بر ۲ سرزمین.

ای دگرگون کننده دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها، ای دگرگون کننده عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز، ای دگرگون کننده سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالات، جاری ما را به بهتر از حالت تغییر کن.

عید نوروز، تحریک کردن سال نو، شخصیت نو، روز نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر نو کدام ممکن است امسال مصادف همراه خود نیمی اجتناب کرده اند ایام شعبان متعلق به خورشید تابناک هستی حضرت بقیع الله (علیه السلام) است، مبارک باد. . برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی).

تبریک به ملت غول پیکر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ملتهای همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر. به طور قابل توجهی به خانوار های معظم شهدا، خانوار های صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیمی کدام ممکن است سایه آنها انشاءالله ملت ایران ما را رها نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان کدام ممکن است اجتناب کرده اند دنیا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور بودند، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را تبریک می گویم. خادمان صمیمیت ملت ایران در بخش های مختلف. چه در بخش سلامت، چه در بخش ایمنی، چه در بخش از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بخش علم; این امروز انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید قربان را به همه اعضای خانواده تبریک می گویم.

خوب سال تولید دیگری تحویل داد. سال ۱۴۰۰ نیز همراه خود همه شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرازهای خالص اقامت به بالا رسید. اقامت مجموعه ای اجتناب کرده اند این فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی هاست. تعدادی از ارتفاع اجتناب کرده اند حوادث ملت ایران را اشاره کردن کنم، برخی فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی های بزرگی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها موضوع انتخابات بود. انتخابات واقعا مهم بود، غول پیکر بود. همراه خود ایجاد اپیدمی بیماری عروق کرونر مرکز در اوایل دهه ۱۵۰۰، مردمان به پای صندوق های رای آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای شخصی را به صندوق انداختند. خیلی مهم. در حالی کدام ممکن است تحقق ۲ نفر در مرحله خطرناکی قرار داشت. در آن زمان ها ما {هر روز} تعداد زیادی نفر را اجتناب کرده اند بازو می دادیم، شاید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید تا حد زیادی. در چنین حالتی انتخابات برگزار شد. مردمان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدیدی در صف اول به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گواه شواهد مردم است کدام ممکن است به حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مردمان اهمیت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجتناب کرده اند مقامات احترام زودتر میله های به صورت جداگانه ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها. آن را احیا کرد. در مردمان، خدا را شکر. این یکی اجتناب کرده اند فرازهای حوادث ملت ایران بود.

مورد تولید دیگری مقابله آسیب رسان همراه خود اپیدمی بیماری عروق کرونر بود کدام ممکن است در واقع همراه خود آن کشتی شد. انواع تلفات این بیماری آسیب رسان اجتناب کرده اند تعدادی از صد نفر در روز به بیست نفر در یک واحد زمان، مثلاً هجده نفر افزایش کشف شد. ممکن است به همین جا رسیده اید. گرچه به سختی بیش از حد شد با این حال تمایز این مورد کدام ممکن است الحمدلله واکسن به همه گرفت همراه خود آن روز آن روز فوق العاده خاص است.

سطح بالا تولید دیگری پیشرفت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است. ساخت چندین نوع واکسن در ملت کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها دارای تاییدیه جهانی هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی اجتناب کرده اند واکسن به همان اندازه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر الحمدلله در همه جهات کار مهمی داشت. این ارتفاع های غول پیکر سال ۱۴۰۰ بود. حوادث مختلفی در موجود در ملت رخ داد. شیرینی های عکس هم بود.

در صحنه جهانی هم همینطور است. یکی اجتناب کرده اند اتفاقات شیرین سال ۱۴۰۰ را آمریکایی ها بعد از همه اخیراً اعتراف کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول خودشان می گویند کدام ممکن است همراه خود فشار حداکثری علیه ایران شکست غم انگیزی خوردیم. اصطلاح «تحقیر» خوب اصطلاح آمریکایی است. اتفاق مهمی است ملت ایران پیروز شده است. ملت ایران سودآور شد. {هیچ کس} {نمی تواند} این را به خودش نسبت دهد. از دوام ملت ایران به چنین پیروزی بزرگی بازو یافته است. متعدد اجتناب کرده اند حوادث تولید دیگری رخ داد. چه اجتناب کرده اند در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند در اطراف، همه راه مناسب را برای ملت ایران در برابر این پوچی تدریجی کرده اند. وی خاطرنشان کرد: راه دقیق، راهی است کدام ممکن است مردمان ایران در آن در برابر این پوچی حرکت می کنند. خب اینها شیرینی بودند.

تلخی هایی هم داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین همه تلخی ها آرزو می کنم به مواردی ردیابی کنم کدام ممکن است به نظرم روی حیله و تزویر ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهاست، یعنی ضعیف معیشت مردمان، دشواری گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی، این مسائل {باید باشد}. معامله با شود. [اینها] قابل معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال جاری بتوانیم برخی اجتناب کرده اند مشکلات مالی را رفع کنیم، از همه یکباره رفع نمی شود، اما علاوه بر این گام به گام رفع تبدیل می شود. «۹» ادعا کردن همراه خود شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید «۹» ادعا کردن غیرواقعی است. امّا انشاءالله در سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است اولین سال قرن ـ قرن پانزدهم هجری ـ نیز هست، متعدد اجتناب کرده اند آنها اساس کن شوند.

در سال‌های قبلی هر سال عنوانی به تماس گرفتن نماد سال راه اندازی شد می‌کردیم، از افسران، عمدتاً قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرامون، قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مردمان – جایی کدام ممکن است ارتباط مستقیم همراه خود مردمان دارند. – {در این} زمینه هستند. در برخی سال ها موفقیت های خوبی {در این} زمینه حاصل شد. در برخی جاها بعد از همه در برخی سال ها کمبودهایی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه ۱۴۰۰ بحث ساخت، سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را مطرح کردیم. نسبتا خوشایند {انجام شده} کدام ممکن است شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شکسته نشده پیدا تدریجی. {در این} تعدادی از سال عمدتاً روی مانترا عام «ساخت» همراه خود محدودیت، همراه خود خوب عملکرد هدفمند شده ام. هدف آن اینجا است کدام ممکن است ساخت مهم رفع مشکلات مالی ملت است. ساخت سراسری به معنای واقعی کلمه هستند راه بی نظیر ضرب و شتم مشکلات مالی ملت است. یعنی مشکلات مالی ملت همراه خود اشکال ساخت، افزایش ساخت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ساخت سراسری رفع تبدیل می شود. این ماهیت ساخت است. یعنی روی ساخت تکیه کردیم. یعنی باعث افزایش انبساط مالی، تحمیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رفاه نهایی تبدیل می شود. علاوه بر این این، نتایج روانی نیز دارد. اعتقاد به نفس میهن پرستانه را بالا می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت عزت را در ملت تحمیل می تدریجی. ساخت چنین اکسیری است. اگر انشاءالله همه عامل خوشایند پیش برود، چنین اتفاق مهمی ساخت سراسری است. متعاقباً ما {در این} تعدادی از سال به موضوع ساخت تکیه کردیم. منفعل نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله تاثیرات خوبی داشت. امسال هم آرزو می کنم با توجه به ساخت صحبت کنم. با این حال ممکن است آرزو می کنم خوب صنف جدید، خوب چهره جدید ساخت حاضر کنم، تولیدی کدام ممکن است ۲ عملکرد دارد: یکی تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس بیشتر مبتنی بر اطلاعات. ساخت اطلاعات بنیان، اطلاعات بنیان، اطلاعات نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آموزشی، تولیدی کدام ممکن است اشتغال زایی می تدریجی. بعد از همه همه محصولات جایگزین شغلی تحمیل می کنند با این حال برخی محصولات همراه خود اینکه های هنگفتی دارند جایگزین شغلی تحمیل نمی کنند با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها جایگزین شغلی تحمیل نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا انشالله فردا به همان اندازه حدودی دلیل خواهم داد. سخن، گفتار. اگر ساخت اطلاعات بنیان را معمول در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محصول اطلاعات بنیان همراه خود عملکرد هایی کدام ممکن است در سخنرانی اولین روز سال عرض می کنم امتحان شده کنیم، انشالله شتاب خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت قابل توجهی {در این} زمینه داشته باشیم. همه این نیازها مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله به آنها خواهیم رسید. با توجه به اشتغال زایی هم همینطور. مانترا امسال ما این بود: «ساخت؛ «اطلاعات‌محور، اشتغال‌زا.» این ساخت است، بعد از همه ممکن است خوب تقاضا دارم، پارسال هم گفتم دوستان این عبارت را ساده روی سربرگ ننویسند. تجهیزات های مختلف هر دو ایده می کنم روی مثلا خوب تابلو می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می زنند در جاده، مثلاً اینها حرفه نیست، مهم اینجا است کدام ممکن است این پوشش را در واقع انجام دهیم، بعد از همه این مقامات این مورد را پیش خواهد برد کدام ممکن است ممکن است پویایی را برای رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانشان انشاءالله ببینند، یعنی این مانترا برای دستیابی بر پایین نخواهد ماند، الهی، با این حال بدون در نظر گرفتن کار تا حد زیادی، امتحان شده تا حد زیادی، بیشتر است.

امیدواریم انشاءالله خداوند متعال امسال {در این} عید این شانس یکساله را به ملت گران قیمت ایران عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شخصی را افزایش بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط روح ما اعضای خانواده گردند. شهدای روح مطهر امام، امام بزرگوار ما، رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص {همه ما} را به ناخوشایند برساند. پای بقیه خدا خداوند قادر.

سلام بر باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خدا

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید