پیام آسایش مدیریت درگذشت محمدی ریشهریرئیس معظم انقلاب در پیامی درگذشت این مجاهد را به حجت الاسلام والمسلمین محمدی ریشهری آسایش گفتند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد را به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی ریشهری آسایش گفتند.

محتوای متنی پیام رئیس انقلاب به این رئوس مطالب است:

به تماس گرفتن خدا

همراه خود کمال تأسف خبر درگذشت عالم مجاهد سید حجت الاسلام والمسلمین محمدی ری شهری رحمه الله را بدست آمده کردم. برای آنان کدام ممکن است تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت همیشگی این روحانی انقلابی را می شناسند فقدان ایشان ضایعه ای تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غم انگیز} است. بسیاری از مناطق نبرد {در این} ملکوت الهی; اجتناب کرده اند تذکر آموزشی، اخلاقی، انقلابی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی کدام ممکن است همگی همراه خود اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفا در کنار بود، اجتناب کرده اند او شخصیتی ممتاز مونتاژ.

من می خواهم در کل سال ها آشنایی همواره در وجود ایشان خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا دیده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این اندوخته ارزشمند موجب رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل او گردد.

این ضایعه را به فرزندان احترام، سایر بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دوستان، همکاران، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده آسایش می گویم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر نمازگزاران صالح.

سید علی خامنه ای

۲ فروردین ۱۴۰۱