پیام آسایش رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت الله ریشهری
رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) را به آیت الله «محمدی الریشهری» آسایش ذکر شد.