پیام آسایش حسن روحانی به آیت الله شبیری زنجانی


پیام تسلیت حسن روحانی به آیت الله شبیری زنجانی

حسن روحانی در پیامی خطاب به آیت الله شبیری جانجانی اجتناب کرده اند مراجع تقلید، درگذشت آیت الله بیگدلی به سختی را آسایش اظهار داشت.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی پیام آسایش حسن روحانی به رئوس مطالب زیر است:


به سوی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت


حضرت آیت الله العظمی شبیری جنجانی عدل ظله


درگذشت یار عجیب و غریب ام سحر مکرمتان را به محضر حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی بیگدلی به سختی آسایش عرض می نمایم.


امتحان شده آن مرحوم در جهت آسانسور امکانات آموزشی بخش علمیه کوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت مقام آموزشی طلاب احترام بخش علمیه جهاد آموزشی دائمی است کدام ممکن است در پیشگاه خداوند امکان پذیر است.


آن عالم بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید والای الهی را مسئلت می نمایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم.


انتهای پیام/