پکان به سفر نوروزی سر خوردبه آگاه فانئوس،

خدمه فوتبال پکان همانطور که صحبت می کنیم فینال دیدار شخصی را در گذشته اجتناب کرده اند بالا سال ۱۴۰۰ مقابل نفت آبادان همراه خود جذب می کند با بیرون گل متوقف کرد.

مجتبی حسینی پس اجتناب کرده اند این دیدار تمرینات تیمش را به مدت ۵ روز به همان اندازه ۳۰ فروردین ماه متوقف کرد به همان اندازه شاگردانش به جشن نوروزی بروند.

تمرینات بیکان برای این دیدار اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین همراه خود استقلال در چهارمین روز سال جدید تحریک کردن تبدیل می شود.

انتهای پیام/