پلیس: ما با اپراتورها کار می کنیم تا موبایل قاب سازها را سریعتر بگیریمسرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به اقدامات قرارگاه سرقت تلفن همراه قاپی خاطرنشان کرد: نیروهای بیشتری برای تقویت این قرارگاه مستقر شده اند و همچنین با اپراتورها برای مکان یابی و توقیف گوشی های تلفن همراه تعامل داشته ایم. گوشی ها در صورت سرقت از طریق آنها سریعتر و بهتر انجام شود. یکی دیگر از اولویت های ما تقویت این اردوگاه برای برخورد قاطعانه تر با جنایات خیابانی است.