پلیس داده ها ما در قالب آسانسور تامین اجتماعی + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سیخت، پلیس قالب ارتقای ایمنی اجتماعی در شهرستان دینا را اجرا کرد.

اجرای قالب ارتقای ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی مناطق آلوده شهرستان دینا توسط فرماندهی انتظامی شهرستان دینا همراه خود تاکید بر پلیس اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک دادستان شهرستان در نتیجه اختراع عالی فقره اسلحه کلاشینکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی اسلحه ۳۲ لیتری. اجتناب کرده اند الکل، ۵ تجهیزات پاستور همراه خود ۲۴ دانه فلفل پاشیده شد.

{در این} قالب ۸ متهم دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه زندان شدند کدام ممکن است همراه خود رضایت کلی اهالی شهر در کنار شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید