پس لرزه های اخراج افشین آذری از سیمای آذربایجان توسط زائور کمال را ببینید
اکنون برخی شبکه های آذربایجانی از اقدام زائور کمال انتقاد کرده اند. در همین راستا تلویزیون برابری به سراغ مردم باکو رفت و از آنها پرسید که درباره این اقدام زائور کمال چه نظری دارند، اکثر آنها نیز پاسخ دادند که بیرون انداختن مهمان کار درستی نیست و از رفتار جنجالی خوششان نمی آید. میزبان.