پذیره نویسی زرشکی به بالا رسید


رئیس گروه شخصی سازی اجتناب کرده اند بالا پذیره نویسی سهام استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس خبر داد.


به گزارش ایلنا، حسین قربان زاده در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: عضویت افزایش سرمایه سرخابی ها در امروز به بالا رسید. ایستگاه عکس در راستای حکمرانی خوشایند ۲ تجهیزات گلف استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس همراه خود موفقیت به بالا رسید.


بر ایده این گزارش، عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۶ سهم اجتناب کرده اند نمایندگی باکلاس ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در تصویر معاملاتی (استقلال ۱) پذیره نویسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۷ سهم جدید خریداری شده است. توسط پرسپولیس علامت تجاری «نمایندگی سهامی» (پرسپولیس ۱) {به دلیل} سلب حق اولویت اجتناب کرده اند طریق سامانه گزارش سفارش در تابلوی نارنجی فرابورس ایران اجتناب کرده اند ۱۵ اسفندماه ایجاد شد. .


انتهای پیام/