پایین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر شهر دوبرجه در استان فارس را لرزاند.به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر در حال حاضر ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰ پایین لرزه به بزرگی ۸.۴ ریشتر حوالی الدوبرجی را لرزاند.

این پایین لرزه در ساعت ۱۵:۵۵:۲۷ اندازه جغرافیایی: ۵۵.۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی: ۲۸.۱۹ رخ داد.

عمق این پایین لرزه در ۱۶ کیلومتری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکترین شهرها در ۱۷ کیلومتری دوبرجی (فارس)، ۳۶ کیلومتری رستاق (فارس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ کیلومتری دروز (فارس) {بوده است}.

نزدیکترین امکانات فرمان در ۱۴۶ کیلومتری بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ کیلومتری کرمان است.