پاسخ خطیب زاده به هماهنگی آمریکا برای بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تروریستی روحانی: به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه عامل هماهنگی نشود، بر بالا هیچ عامل هماهنگی نمی شود.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره موضوع دنیای آنلاین ما مبنی بر اینکه تحریم سپاه در مذاکرات زودتر مقامات مطرح شد، ذکر شد: موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین برای همه روشن شده است.