پاسخ بیلبورد به اعتراضات
اطلاعیه، احضار، دستگیری، توقیف گذرنامه و حالا بیلبوردهای تبلیغاتی پایین کشیده شده است. راه حل ها علیه چهره های مطرحی که اخیراً از اعتراضات حمایت کرده اند، بدیهی است که تغییر کرده است، اما آنچه هنوز تغییر نکرده است، ایجاد فرهنگ گفت و گو و دشمن ندیدن همه معترضان است.