پاسخ ایران به ریختن مجبور پناهجویان انگلیسی در رواندا


واکنش ایران به اخراج اجباری پناهجویان انگلیسی در رواندا

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلامیه مقامات بریتانیا مبنی بر ریختن مجبور پناهجویان در رواندا را نقض کنوانسیون ها و تعهدات در سراسر جهان در مقابل روح و محتوای متنی کنوانسیون پناهندگان خواند.


به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده امشب قالب مقامات انگلیس برای اعزام مجبور پناهجویان مقیم رواندا را تبرئه اجتناب کرده اند تعهدات و وظیفه های در سراسر جهان شخصی خواند و آنها را در مقابل روح و محتوای متنی توافقنامه پناهندگی ریختن کرد.


وی افزود: قالب بریتانیا همراه خود واگذاری وظیفه پناهجویان به ملت ثالث، نقض حقوق پناهجویان بر مقدمه معاهده پناهندگی و کنوانسیون حقوق بشر را بدیهی می تدریجی و نگرانی ها انسانی و اخلاقی را انصافاً نادیده خواهد گرفت.


سخنگوی وزارت امور خارجه میزبانی ده ها میلیون پناهجو توسط جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و پناهجویان را به خشونت {و رفتار} تحقیرآمیز همراه خود کرامت انسانی متهم کرد. سایر کشورهای غربی همواره امتحان شده های جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته اند. مدیریت و مراقبت اجتناب کرده اند ده ها میلیون مهاجر و پناهنده.


خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران همراه خود ملاحظه به نگرانی ها بشردوستانه و بشردوستانه و حداقل اکتسابی کمک های خارجی، ده ها میلیون پناهنده به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند ملت همسایه افغانستان را ترتیب کرده است کدام ممکن است صدها مورد مشاوره و تعیین نهادهای در سراسر جهان مرتبط همراه خود امتیازات پناهجویان قرار گرفته اند.


انتهای پیام/