پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت


خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پارلمان اروپا گزارش داد وب سایت پارلمان اروپا پس از اینکه اتحادیه اروپا دولت روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد، هدف حمله سایبری قرار گرفت.

یک حمله سایبری که به طور ضمنی به روسیه نسبت داده شده است، امروز وب سایت پارلمان اروپا را هدف قرار داد.

به گزارش تسنیم، خبرگزاری فرانسه به نقل از نماینده پارلمان اروپا گزارش داد که پس از آنکه اتحادیه اروپا دولت روسیه را حامی تروریسم خواند، سایت پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

پارلمان اروپا پیشتر در قطعنامه ای دولت روسیه را حامی تروریسم خوانده و اعلام کرده بود که مسکو با پیامدهای جنگ در اوکراین مواجه خواهد شد.

به دنبال این اقدام اتحادیه اروپا، روسیه امروز حملات گسترده ای را در مناطق مختلف اوکراین انجام داد که باعث قطعی برق در برخی نقاط شد.