پائولو دیبالا در آستانه پیوستن به رم است


بورسیا دورتموند

در آلمان ما طرفدار دورتموند هستیم و در ایتالیا طرفدار رم هستیم

ما فقط مانند روبات ها تشویق و حمایت می کنیم

دیگر خبری از جام یا جوایز نیست، فقط تعداد تیم های روی تخته را پر کنید تا برخی از تیم ها به اهداف خود برسند.
من نمیفهمم چرا هواداران دورتموند و رم میرن استادیوم؟؟؟؟

به کی امید داری؟ چرا از تیمی حمایت می کنیم که جامی نمی برد و فقط پول ما را می گیرد؟

تو انگلیس و منچستر ههههههه