(ویدئو) هنرمندی که همزمان با دست و پا نقاشی می کند
احمد محمود هنرمند ۲۷ ساله لیبیایی است که می تواند چهار طرح مختلف را به طور همزمان با دو دست و دو پا بکشد. او که در بنغازی زندگی می‌کند، می‌گوید به دلیل کمبود امکانات کشور و عدم توجه کشور به هنر، نتوانسته است استعدادهای خود را به درستی شکوفا کند.