وزیر حمل و نقل: نیاز مردم به فیلتر سوئیچ ها را کاهش می دهیم / فعال کردن جستجوی ایمن تأثیری بر سایر خدمات ندارد / ما اختلال گسترده شبکه را رد می کنیم
عیسی زارع پور: همانطور که اشاره کردم فرسودگی کابل های فشار قوی داخل مجتمع ساختمانی شرکت ارتباطات زیرساخت عامل قطعی اینترنت اخیر بوده و مسئولین باید قبل از قطعی کابل ها را بررسی و تعویض می کردند که این اتفاق نیفتاد. ، بررسی خواهد شد.