وزیر بهداشت همراه خود رئیس شورای شهر تهران دیدار کرد


وزیر بهداشت با رئیس شورای شهر تهران دیدار کرد

وزیر بهداشت، معامله با و آموزش پزشکی همراه خود حضور در بیمارستان اجتناب کرده اند رئیس شورای شهر تهران عیادت کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند وبدا، بهرام عن اللهی وزیر بهداشت همانطور که صحبت می کنیم همراه خود حضور در مهدی چمران در جریان وضعیت کلی و الگو معامله با وی قرار گرفت.


چمران اجتناب کرده اند اول فروردین ماه {به دلیل} سکته قلبی در بیمارستانی در تهران بستری شده است.


انتهای پیام/